Cookie Policy

Transport International Persoane & Colete

Termeni Si Conditii
CONDITII GENERALE DE TRANSPORT
CU AUTOCARUL – DOUBLE T

1. Prezentele Conditii Generale de Transport sunt parte integranta a contractului de transport incheiat odata cu cumpararea biletului de calatorie tip Double’T .

2. Conditiile Generale de Transport sunt afisate, spre consultare, la sediile agentiilor vanzatoare de bilete Double T si exemplare ale acestora pot fi solicitate, gratuit, odata cu cumpararea biletului de calatorie.

3. Rezervarea locului online sau cumpararea biletului de calatorie confirma insusirea si recunoasterea de catre calator a Conditiilor Generale de Transport.

4. Este indicat, pentru garantarea locului in autocar, calatorul sa-si achite biletul cu cel putin 72 ore inainte de ora si data calatoriei, in perioada normala de lucru a agentiei vanzatoare.

5. La momentul rezervarii locului calatorul trebuie sa indice:

Numele si prenumele; Serie Document (de calatorie)
Contact: numar de telefon si/sau adresa de e-mail

6. Rezervarea ferma a locului in autocar, inseamna achitarea biletului de calatorie sau indeplinirea obligatiilor de la punctul 4 al prezentelor conditii.

7. Locurile se atribuie in ordinea solicitarilor .

8. Neachitarea biletului de calatorie, in termenul prevazut la punctul 4 , da dreptul agentiei vanzatoare sa anuleze rezervarea in interesul unei calatorii ferme.

9. Calatorul este acceptat la transport numai daca este in posesia unui bilet de calatorie valabil pentru care a achitat pretul acestuia.

10. Pentru biletele achitate dus – intors , calatorul trebuie sa-si confirme data calatoriei de intoarcere prin contactarea unei agentii Double T, cu cel putin zece zile inainte de data planificata, chiar daca biletul a fost solicitat cu data fixa pentru o astfel de calatorie.

11. Biletul de calatorie este nominal, nu este transmisibil si trebuie sa fie prezentat personalului de serviciu al firmei Double T sau organelor de control autorizate cu verificarea .

12. Biletele de calatorie au o durata de valabilitate de un an de la data emiterii, iar biletul dus-intors are o durata de valabilitate de sase luni de la data plecarii.
13. Copiii cu varsta mai mica de 12 ani se transporta numai daca sunt insotiti si beneficiaza de o reducere de 50 % si au dreptul la bagaj. Solicitantul trebuie sa faca dovada varstei documentul de calatorie.

14. Pretul biletului este cel stabilit de tariful in vigoare, de la data eliberarii si poate fi achitat, dupa caz, in moneda LEI sau EUR, la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuarii platii.

15. In pretul biletului este inclus bagajul de mana si bagajul pentru cala autocarului ,a carei marime si greutate este stabilita in tarifele de transport ale destinatiei solicitate de calator.

16.Bagajele suplimentare si cele voluminoase se accepta la transport numai in limita spatiului disponibil si platii unei taxe suplimentare, in functie de tara de destinatie, care se inscrie in biletul de calatorie. Pentru bagajele care se transporta in cala autocarului, conducatorul auto va emite, la imbarcare, un tichet care atesta preluarea acestora la transport.

17. Sunt interzise la transport animalele, obiectele care pot produce vatamarea pasagerilor, materiale inflamabile, explozivi, materii radioactive, otravitoare, rau mirositoare, arme de foc si obiecte ascutite, stupefiante, droguri si altele care sunt interzise de autoritatile vamale ale fiecarei tari de destinatie sau tranzitate.

18. In cazul in care bagajele unuia sau mai multor calatori contin lucruri pentru vamuirea carora este necesara retinerea autocarului mai mult de o ora, bagajele vor fi coborate din autocar impreuna cu detinatorii acestora, autocarul si restul calatorilor continuandu-si traseul cu scopul respectarii graficului de calatorie.

19. In cazul daunelor privind bagajele care se transporta in cala autocarului societatea acorda despagubiri in limita sumei de 100 Euro / bagaj si de maxim 200 Euro de calator, numai daca se prezinta tichetul bagajului si biletul de calatorie cu confirmarea conducatorului auto. In lipsa acestor documente nu se acorda despagubiri.

20.Deteriorarea sau disparitia unui bagaj, va fi consemnata imediat dupa coborirea din autocar in biletul de calatorie, de catre conducatorul auto. Sesizarea disparitiei se va face la sediul firmei de transport, in termen de trei zile da la data calatoriei fiind insotita de copia biletului de calatorie si a tichetului de bagaj.

Agentia transportatorului poate depozita bagajele calatorului, uitate in autocar sau transmise prin alta cursa decat cea a calatoriei , timp de maxim sapte zile , in schimbul platii unei taxe de 4,8 EUR / 24 h.
Transportatorul nu raspunde de bagajele de mana uitate in autocar.

21. In autocar, in punctele de trecere a frontierei , in statiile de oprire, calatorul trebuie sa respecte indicatiile personalului angajat al transportatorului

22.Calatorul este obligat sa se conformeze legilor tarilor prin care calatoreste, cu privire la documentele de intrare si de iesire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitor la persoane si bagaje. Transportatorul nu-si asuma responsabilitatea consecintelor in cazul in care calatorul nu se conformeaza acestor prevederi.

23. Transportatorul are dreptul de a refuza preluarea la transport a calatorului sau sa ii intrerupa calatoria, fara a-i returna pretul biletului in urmatoarele cazuri in care se constata urmatorele:

stare de ebrietate sau stare ce indica prezenta unei boli contagioase
comportamentul ce afecteaza alti calatori sau desfasurarea transportului in conditii normale
stare de igiena corporala neadecvata

24. Daunele produse de calator vor fi penalizate.

25. In cazul intreruperii transportului din vina calatorului biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar valoarea calatoriei nu se returneaza.

26. Transportatorul isi declina orice raspundere pentru intreruperea cursei sau pentru intarzieri datorate conditiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de asteptare in punctele de trecere a frontierei

27. Biletul deteriorat, fara coperta, fara exemplarul care atesta dreptul de a efectua calatoria, cu date incomplete, eronate, modificate sau cu data expirata, nu este valabil iar posesorul acestuia nu poate fi admis la transport.

28. Calatorul are obligatia sa se prezinte la locul plecarii cu cel putin 30 minute inaintea orei prevazute in mersul orar .

29. Calatorul poate renunta la calatorie partial sau total.

Renuntarea la calatorie trebuie insotita de o cerere de returnare care se depune la agentia vanzatoare si la care trebuie sa se anexeze biletul de calatorie pentru care se renunta la transport.
Cererea trebuie depusa inainte de data cand trebuia sa aiba loc plecarea pentru biletul de dus si maxim 6 luni de la data emiterii pentru biletul dus-intors.

30. In termen de 3 zile de la data depunerii cererii solutionarea acesteia se va face astfel:

daca renuntarea la calatorie este anuntata cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, se va retine 20% din contravaloarea biletului de calatorie.
daca renuntarea la calatorie are loc cu mai putin de trei zile inainte de data de plecare, se va retine 50% din contravaloarea biletului de calatorie.
daca renuntarea la calatorie este anuntata dupa plecarea cursei, nu se restituie contravaloarea biletului.
calatorului care a cumparat un bilet dus-intors, iar calatoria de intoarcere nu a efectuat-o, i se restituie 50% din valoarea rezultata ca diferenta dintre valoarea integrala a biletului de calatorie si valoarea calatoriei efectuate conform tarifelor standard.

31. Fumatul in autocar sau folosirea oricarui diszpozitiv in legatura cu acesta, este strict interzis.

32. Eventualele sesizari ale calatorilor privind desfasurarea transportului, sub toate aspectele, se depun direct sau se transmit prin scrisoare recomandata, la sediul societatii de transport, in termen de 3 zile (data postei) de la data incheierii calatoriei. Reclamatiile trimise dupa acest termen nu se iau in considerare.

33.Transportatorul va raspunde petentului in termen de 30 de zile de la primirea reclamatiei.

34. In caz de litigiu, calatorul nu poate invoca necunoasterea clauzelor contractului de transport (bilet de calatorie, conditii generale de transport).

35. Agentia vanzatoare este obligata sa afiseze intr-un loc vizibil Conditiile Generale de Transport.

36. ART.19 Confidenţialitate S.C. DOUBLE T TURISM TRANSPORT S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 20018/06.06.2011, iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale S.C. DOUBLE T TURISM TRANSPORT S.R.L. presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.

37. Biletul „Low-Cost” este exclusiv pentru bilete achizitionate ONLINE cu cardul sau transfer bancar (anticipat) si permite calatorului un singur bagaj in limita a 20 kg (inclus in pretul biletului) si bagajul de mana (nu se taxeaza si se accepta in limita a 5 kg).

38. Biletele achitate cu selectia „Escala FlixBus” din lista „Program” sunt supuse la urmatoarele taxe pentru modificarea sau anularea lor (e.g. modificare data plecarii):
<3 zile = 24 RON
<14 zile = 15 RON
<30 zile = 5 RON
>30 zile = GRATIS

39. Taxele specificate in punctul „38.” se aplica pentru anularea / modificarea biletului legaturii FlixBus si se pastreaza din suma achitata pentru biletul cursei Double T.

Politica de confidentialitate

1. Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, contact sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru, sau cand folosesti serviciile noastre.

2. Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza servicii de transport optime; pentru a-ti oferi asistenta cu privire la transportul prevazut, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in sediile DOUBLE T, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor pe care ti le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe acceptul termenilor si conditiilor de transport cu autocarul, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

3. Datele tale personale sunt prelucrate pe toata durata de la rezervarea unui bilet pana la sfarsitul calatoriei si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

4. Lista completa a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

5. Iti poti exercita aceste drepturi foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, Calea Victorie nr. 2, Sector 3, 030025, la nr. de Telefon 021 313 3642 sau prin E-mail, la: comercial@doublet.ro

 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers